top of page

LOVES OF LOTUS

Premiered: 01/11/2017 

Jiujiang Arts Center

 

Director: Cui Anji
Writer: Zhou Ke; Liu Yanan
Scenographer:  Jing Wang

Lighting Designer: Liu Jundong


 

bottom of page