top of page

LOU LAN

Premiered: 30/03/2016

Shanghai Dramatic Arts Centre

Director: Zhou Xiaoqian

Scenographer: Jing Wang

Lighting Designer: Chen Lu

bottom of page